Liike-elämässä puhutaan hyvin usein suurista ja miksei pienemmistäkin kaupoista, joita yritykset ovat tehneet. Ajatus on hieman ristiriidassa todellisuuden kanssa. Jokaisessa kaupassa - oli kauppa suuri tai pieni - on kaupan osapuolien edustajina ihminen. Kaupanteon teorioita ja kaavoja soveltavat aina loppukädessä ihmiset, eli koko kaupankäyntiprosessin lähtökohdaksi on otettava ihminen.

Jotta kaupankäynti olisi mahdollisimman sujuvaa ja mutkatonta, on kaupan osapuolien pystyttävä kommunikoimaan käyttäen samaa "kieltä". Kielimuuri on huomattavasti monimutkaisempi konsepti kuin usein kuvitellaankaan.

Kaupankäynnin kieli koostuu monesta osatekijästä, joista mainittakoon tässä vain muutamia:

Kaupankäynti kotimaan markkinoilla eroaa täysin ulkolaisten asiakkaiden kanssa tapahtuvasta kaupankäynnistä. Teoriat saattavat olla osittain samoja, mutta soveltaminen ei.

Jos pelisäännöt ovat edes hieman epäselvät, kannattaa käyttää asiantuntija-apua, jonka avulla saadaan kaupankäynnin pää saadaan auki. Tästä on huomattavasti halpompi jatkaa. Asiantuntija auttaa markkinakartoituksissa, "ovien avaamisissa" ja samalla moninkertaistaa kaupan onnistumisen ja vieraalle markkina-alueelle etabloitumisen.