Thomas Gladstanes av Whitelaw and Isabella Johnstone

Married  

Husband:   Thomas Gladstanes av Whitelaw

Father:  
Mother:  


@N0@


Wife:   Isabella Johnstone

Father: John Johnstone
Mother:  


@N0@


Male  Child 1:   Thomas Gladstanes av Whitelaw

Spouse: Margareta
Children: William Gladstone


@N0@